suomeksi / på svenska / in english
Framsidan Produkter Återförsäljare i Finland Om oss Referenser Allmän teknisk info Kontakt

Handtagens montering

Mome-handtagens patenterade montageteknik baserar sig på en bastant genomgående fatsättning. Handtagen kan även monteras på mycket smala metallprofiler, minimibredd 30 mm. Utöver metallprofildörrar kan Mome-handtagen också monteras på trä- och branddörrar. Även montering på glasdörrar är möjlig, förutsatt att det nämns i beställningen.

Handtagets inre del spännes fast i en gängad genomgående bult med hjälp av montageverktyget, som automatiskt följer med i varje leverans. Det är viktigt att fastspänningen görs med Momes egna montageverktyg. Ifall den görs med hjälp av en vanlig tång, kommer ytbehandlingen av handtagets beslag att skadas.

Mome-standardens bultar för genomgående montage är försedda med kapskåra. Standardbulten lämpar sig för montage på max. 110 mm tjocka dörrar. Ifall dörrens tjocklek överstiger 110 mm, bör det nämnas i beställningen.


Raka/bockade-kombinationer

Alla Mome-handtag kan även levereras som "raka/bockade" kombinationer. I kombinationerna är yttre sidans (Drag) handtag rakt och inre sidans (Tryck) bockat. I arbetsbeskrivningarna och beställningarna kan kombinationerna nämnas med produktkoden S/T (istället för endast S eller T).

"Raka/bockade" kombinationen förutsätter att dörren kan öppnas endast i en riktning (in- eller utåt). För svängdörrar rekommenderar vi endast handtag av T-modellen.


Ensidig montageprincip

Handtagskollektionen levereras som standard för genomgående montage var enheten av handtag går i par. Också leverans för ensidigt montage i enheten stycke är möjlig och även en ofta använd montageprincip. I arbetsbeskrivningarna och beställningarna definieras detta med att nämna "Ensidig montageprincip" efter produktkoden. Bulten för ensidigt montage skiljer sig från Momes standardbult på så sätt, att bultens huvud är behandlad i enlighet med handtagets ytbehandling.


Metalldelarnas ytbehandling

Standardkollektionens ytbehandlingsalternativ är förkromad, polerad mässing, borstad mässing, matt-satin samt svart.

De förkromade handtagen kan även levereras med en matt yta, påminnande om rostfritt stål.

Handtag med ytbehandlingen "polerad mässing" och "borstad mässing" levereras normalt utan skyddslackering. Ifall skyddslackering önskas, bör detta nämnas i arbetsbeskrivningen och beställningen.

Inomhus får mässingen en annorlunda beläggning än den vackra ålderdomliga patina som exteriöra faktorer åstadkommer. Inomhus "samlar" mässingen på sig handavtryck, gulnar och blir fläckig med tiden. På grund av detta är alla mässingsbeslag i Momes kollektion, som är designade för interiört bruk, skyddslackerade och betecknade med ytbehandlingskoden SL i produktkatalogen.

"Matt satin" och "Svart" är pulvermålade ytor. Utöver pulvermålningen är de även sprutlackerade.

Olika slags målade ytor, patineringar och andra specialytbehandlingar levereras enligt överenskommelse.


Trädelarnas ytbehandling

I kollektionen används träslagen ek och björk. Ytbehandlingsalternativen är klarlackering och ädelträbetsad ek. De betsade ytorna skyddslackeras.

Mellandörrs-tryckens trädelar är med naturvax behandlad ek och björk. Till vaxets särdrag hör dess förmåga att tränga djupt in i träet. Kollektionens färgskala innehåller förutom klart vax även kulörerna mahogny och svart. Färgskiktet har ett överdrag av skyddsvax, vilket gör det lätt att rengöra trädelarna med Osmocolor underhållsvax, som fås från butiker inom branschen. Utöver sina rengörande ingredienser innehåller vaxet även samma beståndsdelar som skyddsvaxet, så rengöringen är samtidigt underhåll av ytbehandlingen.

Vaxytor i olika kulörer levereras som specialbeställning enligt Osmocolor färgkartan.

Betskulörer som inte hör till kollektionens standardkulörer levereras som specialbeställning enligt överenskommelse.


Innerdörrstryckens mekanik

Mome- innerdörrstryckens standard är följande: komplett dolt montage med fasta rosetter, genomgående skruv med motstycken, bastant dubbelsidig tenfastsättning, samt dubbelsidiga, fasta returfjädrar.

Skilt installerbara externa fjädrar och fjäderförpackningar är inte kvalitetsmässigt i samma klass som fasta, inbyggda returfjädrar. De kan vara komplicerade att montera, vilket ofta leder till att de monteras endast ensidigt, och i många fall rent av lämnas helt omonterade i den tron, att själva låsets fjädrar sköter returfjädrarnas funktion. Detta förfaringssätt leder till det att funktionen inte är lika hållbar och långlivad, och det externa fjädermontaget inte fyller sin funktion. På grund av detta använder vi fasta, inbyggda, dubbelsidiga returfjädrar i Mome-trycken.

Innerdörrslåsen, som är tillverkade i Finland, har två olika passningsmetoder för genomgående montering. Mome-trycken har egna fjäder- och passningsprinciper för vardera metoden. På grund av detta, är det viktigt att låsets typbeteckning nämns i samband med beställningen. För leveranser var Mome- dörrtrycken används i samband med lås som är tillverkadde utanför Finland, bör låsets märke och typbeteckning specielt antecknas i arbetsbeskrivningarna och beställningarna.

Diametern för Mome-tryckens monteringshål bör vara 38 - 40 mm.

Vid behov ger vi gärna mera information, (från utrikes): +358-50-511 07 38.